Lithuania

Litva

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD)

Lithuanian Deaf Association

Lithuania

Information and facts about Lithuania and Lithuanian Deaf Association:

Založené: 24 March 1938
Full member of the EUD since: 2006

Predseda: Vaida Lukošiūtė
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Lietuviu gestu kalba
Skratka: LGK

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 8,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 111

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 18 August 2010

Opčný protokol: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 18 August 2010

Šv. Kazimiero g. 3
01127 Vilnius
Litva

E-mail: [email protected]
Phone: (+370) 85 261 5593
Webová lokalita: www.lkd.lt