Európsky pilier sociálnych práv a európsky semester

Európsky pilier sociálnych práv (EPSR) je iniciatíva Európskej komisie, ktorá má veľmi ambiciózne ciele: vrátiť EÚ sociálny rozmer, vyvážiť hospodárske politiky sociálnymi aspektmi a obnoviť kontakt s európskymi občanmi,

a zároveň sa venuje kľúčovým otázkam súvisiacim so zmenami vo svete práce a spoločnosti vo všeobecnosti, pričom podporuje vyššie sociálne štandardy. Cieľom EUD je zabezpečiť, aby sa všetky zásady, a najmä zásada 17, realizovali pre nepočujúce osoby v EÚ.

Súvisiace články