Workshops

EUD:s workshops fokuserar på olika ämnen som är viktiga för dövgruppen. Syftet med workshoparna är att främja ömsesidigt lärande mellan de nationella dövföreningarna och mellan EU och den nationella nivån.