Målen för hållbar utveckling (SDG)

EUD förespråkar att målen för hållbar utveckling eller de globala målen ska uppnås. Det är en samling av 17 sammanlänkade globala mål som är utformade som en "plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla".

De hållbara utvecklingsmålen fastställdes 2015 av FN:s generalförsamling och ska vara uppnådda till år 2030.