ADPA-LNB

EUD är glad att kunna dela med sig av Europaparlamentets överenskommelse om medfinansiering av åtgärder för medborgarengagemang inom ramen för arbetsprogrammet för bidrag till kommunikation 2020-2021 som kommer att löpa från januari 2021 till juni 2022.

Syftet med kommunikationsprojektet Tillgängliga demokratiska processer för alla: ingen får stå tillbaka för Europaparlamentet är att göra Europaparlamentets kommunikation om återhämtningsplanen efter COVID-19 mer tillgänglig för döva européer och möjliggöra deras fullständiga och jämlika deltagande i EU. Bland annat genom att öka döva medborgares medvetenhet om Europeiska unionens roll och demokratiska värderingar genom att främja ett strategiskt engagemang i EU.

Under ett och ett halvt år kommer EUD i samarbete med Europaparlamentet att ta upp fyra relevanta ämnen inom ramen för återhämtningsplanen för tiden efter COVID-19 genom tillgängliga videor på internationell teckenspråk, tillgängliga webbseminarier och intervjuer med parlamentsledamöter.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar