Webbinarier

EUD:s webbseminarier fokuserar på olika ämnen som är viktiga för dövsamhället.

Syftet med webbseminarierna är att stärka de nationella medlemsorganisationernas kapacitet så att de aktivt kan bidra till genomförandet av den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och andra relevanta strategier och initiativ.