Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Konferensen Justisigns - "Tillgång till rättvisa för döva personer"

Den 27 april 2016 ägde slutkonferensen för Justisigns-projektet, som syftar till att förbättra tillgången till rättslig prövning för döva personer i EU, rum i Europaparlamentet, med Helga Stevens, ledamot av Europaparlamentet, som värd.

Döva personer möter många hinder när de försöker få tillgång till rättsväsendet i sitt land. Dessa hinder beror på bristen på formellt utbildade och kvalificerade teckenspråkstolkar, på bristande kunskaper hos jurister om dövkultur, teckenspråk och teckenspråkstolkning samt på bristande kunskaper om rättsliga förfaranden inom dövgruppen och bland teckenspråkstolkar.

Målet med Justisigs-projektet var att identifiera kompetenser för teckenspråkstolkning i rättsliga sammanhang och att tillhandahålla utbildning för både kvalificerade och kvalificerade teckenspråkstolkar, jurister, med fokus på polisstyrkor, och döva personer.

Inom ramen för konferensen presenterade projektmedlemmarna sina resultat, t.ex. forskning om de problem som döva personer möter när de ska få tillgång till rättsliga sammanhang, utveckling av utbildnings- och fortbildningsmaterial och organisering av evenemang för att öka medvetenheten hos de tre målgrupperna.

Mer information om projektet finns här: http://www.justisigns.com/

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll