United Kingdom

United Kingdom

British Deaf Association (BDA)

UK

Information and facts about United Kingdom and British Deaf Association:

Inrättad: 1890
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1985

Chair – Dr Robert Adam

Vice-Chair – Abigail Gorman

Treasurer – Jonathan Evans

Trustee – Hamza Shaikh

Trustee – Sabina Iqbal

Trustee – Ahmed Mudawi

Teckenspråk: British Sign Language & Irish Sign Language
Förkortning: BSL & ISL

Antal användare av dövt teckenspråk: 77,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 1069

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 08 June 2008

Frivilligt protokoll: Signature 26 February 2009
Ratificering: 07 August 2009

(St John Deaf Community Centre) 258 Green Lanes, Woodberry Down, London N4 2HE, United Kingdom

E-post: [email protected]
Phone: (+44) 0207 697 4140
Webbplats: www.bda.org.uk