Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

Invaliditāte, noturība un iekļaušana: COP26

11. novembrī EUD piedalījās globālā Inovāciju centra invaliditātes jomā (GDI) un Āzijas Attīstības bankas (ADB) rīkotajā tīmekļa seminārā. GDI Hub ir pētniecības un prakses centrs, kas izveidots pēc 2012. gada Londonas paralimpiskajām spēlēm. Centrs sadarbojas ar ADB, lai veicinātu invaliditātes iekļaušanu projektos visā Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Pasākuma mērķis bija parādīt dažādu ieinteresēto personu viedokļus par to, kā veidot klimatnoturīgu pilsētu projektēšanu, iekļaujot cilvēkus ar invaliditāti (GDI).

Divi runātāji, pārstāvot Indonēzijas perspektīvu, sniedza padziļinātu pieredzi par šo jautājumu: Ibnu Sina, Banjarmasinas mērs, un Ahmad Rifai, Kota Kita fonda izpilddirektors. Sina kungs sacīja, ka Banjarmasinas pilsēta ir izstrādājusi katastrofu seku likvidēšanas apmācības cilvēkiem ar invaliditāti, jo viņi ir neaizsargāti ārkārtas situāciju seku likvidēšanas laikā, un ir jāpiešķir prioritāte. Rifai norādīja, ka pandēmija to ir atklājusi un parādījusi, ka sievietes un bērni ar invaliditāti ir visneaizsargātākie un vissmagāk cietušie.

EAF starptautiskās sadarbības speciālists Gordans Rattraijs (Gordan Rattray) sacīja, ka NVO un personu ar invaliditāti organizācijas ir daļa no pilsoniskās sabiedrības, un valstu valdībām ar tām ir jāapspriežas par jautājumiem, kas saistīti ar UNCRPD 4.3. pantu. Tā kā šķēršļi, par kuriem tiek diskutēts, ir šķēršļi, ar kuriem cilvēki ar invaliditāti saskaras ikdienā un zina risinājumus, kā tos pārvarēt, OPD un NVO ir aktīvi jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par to, kā veidot klimatnoturīgas pilsētas. Rattray kungs secināja, ka pieejamība nav mazsvarīga ilgtspējas daļa; tai ir milzīga nozīme, un invaliditātes iekļaušanas iekļaušana jau procesa sākumā atbalsta virzību uz lielāku noturību.

Iain McKinnon, GDI Hub iekļaujošā dizaina direktors, apgalvoja, ka mūsu apbūvētajai videi nākotnē jābūt iekļaujošai 1,2 miljardiem cilvēku ar invaliditāti visā pasaulē. Viņš sacīja, ka šis skaits nākamajās desmitgadēs krasi pieaugs, jo sabiedrība noveco un stigmatizācija mazināsies, uzsverot, ka mūsu infrastruktūrai ir jāaizsargā arī cilvēki ar sensoriem traucējumiem.

Pasākums bija informatīvs, jo tajā tika uzsvērts, cik svarīgi ir iekļaut invaliditātes iekļaušanu valstu, Eiropas un starptautiskajā darba kārtībā un nodrošināt, lai tā netiktu atstāta otrajā plānā. Attiecībā uz klimata pārmaiņām politikai jābūt pieejamai visiem cilvēkiem ar invaliditāti, un ir svarīgi palielināt informētību par šo politiku, jo ar klimatu saistītās problēmas tieši ietekmē ikvienu.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu