Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

Sievietes un meitenes ar invaliditāti cilvēku tirdzniecības un seksuālās izmantošanas apstākļos

1. decembrī Eiropas Invaliditātes forums (EDF) un CERMI Sieviešu fonds Spānijā organizēja tīmekļa semināru, kurā piedalījās arī EUD. Tā mērķis bija informēt personu ar invaliditāti organizācijas (OPD) par attiecīgajiem instrumentiem un politiku, lai apkarotu sieviešu un meiteņu ar invaliditāti tirdzniecību un seksuālo izmantošanu. Tajā tika sniegti arī paraugprakses piemēri un pašreizējā situācija Spānijā.

Galvenajā uzrunā, ko teica EAF cilvēktiesību amatpersona Marine Uldry, tika runāts par EAF darbu saistībā ar sieviešu un meiteņu ar invaliditāti stāvokli. Viņa uzsvēra, ka daudzos gadījumos pētījumi un esošā politika, kas izstrādāta cilvēku tirdzniecības un seksuālās izmantošanas apkarošanai, vispār neattiecas uz personām ar invaliditāti, kā arī neietver sievietes un meitenes ar invaliditāti, kuras ir vairāk pakļautas riskam. Nobeigumā Uldry kundze apkopoja četrus galvenos faktorus, kuru dēļ sievietes un meitenes ar invaliditāti kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem: 1) izpratnes trūkums; 2) datu trūkums; 3) sociālekonomiski neizdevīgi apstākļi; un 4) sieviešu un meiteņu ar invaliditāti neredzamība tiesību aktos un politikā cilvēku tirdzniecības jomā.

ANO īpašā referente cilvēku tirdzniecības jautājumos Siobhana Mullally (Siobhán Mullally) runāja par starptautiskajiem juridiskajiem instrumentiem, kas paredzēti sieviešu un meiteņu ar invaliditāti aizsardzībai. Viņa paskaidroja, ka invaliditātes un cilvēku tirdzniecības krustpunkts ir joma, kas starptautiskajos tiesību aktos un politikā ir atstāta novārtā. Mullally kundze apgalvoja, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 16. panta 3. punkts attiecas uz dalībvalstu pienākumu nodrošināt, ka neatkarīgas iestādes efektīvi uzrauga iestādes un programmas, kas paredzētas personām ar invaliditāti. Tādējādi rodas nepieciešamība aktīvi izstrādāt pasākumus, lai novērstu jebkāda veida personu ar invaliditāti ekspluatāciju.

Ar pētījumu par labāko praksi un pašreizējo situāciju Spānijā iepazīstināja Isabel Caballero Pérez, CERMI Sieviešu fonda koordinatore. Viņa ziņoja, ka 2019. gadā 79% no upuriem, kas pārdoti seksuālos nolūkos, bija sievietes un meitenes. Lai apkarotu cilvēku tirdzniecību, Spānijas valdība publicēja visaptverošu plānu no 2015. līdz 2018. gadam. Tajā bija daži pasākumi, kas vērsti uz sievietēm ar invaliditāti, taču tie nebija iekļauti nevienā nozīmīgā politikā. Turklāt Pérez kundze sacīja, ka valsts parlamentā notiek debates par topošo likumu par cilvēku tirdzniecību, kura izstrādē organizācijas var dot savu ieguldījumu 2022. gadā.

Šajā tīmekļa seminārā tika sniegta būtiska informācija par sieviešu un meiteņu ar invaliditāti seksuālo ekspluatāciju un tirdzniecību, kas bieži tiek ignorēta politikā, pētniecībā un praksē. Ir svarīgi palielināt informētību par dažādiem ekspluatācijas veidiem, piemēram, ubagošanu, piespiedu noziedzību, piespiedu laulībām/darba piespiedu dienestu un prostitūciju, jo bieži vien par tiem nav pietiekami zināms. OPD un Nacionālās nedzirdīgo asociācijas (NAD) varētu aizstāvēt politiku, kas cīnās pret šiem noziegumiem un palīdz nodrošināt sieviešu un meiteņu ar invaliditāti aizsardzību.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu