Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Seminár ITU/WHO o telezdraví pre osoby so zdravotným postihnutím

Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) usporiadala 23. marca workshop s názvom "Úloha priemyslu pri sprístupňovaní telezdravia osobám so zdravotným postihnutím".rd júna 2021. Cieľom seminára bolo informovať zdravotnícky priemysel a organizácie osôb so zdravotným postihnutím o globálnej norme ITU-WHO o prístupnosti telezdravotníckych služieb.

Seminár sa začal krátkym úvodom o zvýšenom využívaní telezdravia, t. j. online prístupu k zdravotnej starostlivosti, v súvislosti s globálnou pandémiou. Pre mnohých ľudí sa telezdravie stalo nevyhnutným pri hľadaní poradenstva u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nedávna správa WHO však ukázala, že nedostatok noriem a usmernení pre prístupnosť telezdravotníckych služieb sťažuje túto skúsenosť mnohým osobám so zdravotným postihnutím.

Vysvetlenie spoločných prekážok poskytli Alarcos Cieza, vedúci oddelenia WHO pre zmyslové funkcie, zdravotné postihnutie a rehabilitáciu, a Masahito Kawamori, spravodajca študijnej skupiny ITU pre "Multimediálny rámec pre aplikácie elektronického zdravotníctva". Pán Kawamori zdôraznil, že nepočujúci alebo nedoslýchaví sa stretávajú s nedostatkom titulkov, tlmočenia do posunkovej reči alebo textových správ v platforme telezdravia. Predstavil globálne normy preDostupnosť telezdravotníckych služieb', ktorý zahŕňal normy pre tlmočenie do posunkovej reči na diaľku, ktoré sa má poskytovať pri návštevách lekára a konzultáciách.  

EUD víta vyhlásenie pána Kawamoriho o sprístupnení telezdravotníctva pre nepočujúcu komunitu prostredníctvom poskytovania tlmočenia na diaľku alebo titulkovania. Tieto postupy by mali byť dostupné a prístupné pre nepočujúce osoby v rámci ich práva na prístup k informáciám a komunikácii vo všetkých oblastiach života, a najmä v sektore zdravotníctva.

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah