Norway

Norway

Norges Døveforbund (NDF) 
Norwegian Association of the Deaf

Norway

Information and facts about Norway and Norwegian Association of the Deaf:

Inrättad: 18 May 1918
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2004

Ordförande: Niels Kristensen
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Norsk Tegnspråk
Förkortning: NTS

Antal användare av dövt teckenspråk: 2,500
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 500

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 3 June 2013

Frivilligt protokoll: Underskrift N/A
Ratificering: N/A

Grensen 9
0159 Oslo
Norway

E-post: [email protected]
Phone: (+47) 23 31 06 30
Webbplats: www.doveforbundet.no