Norway

Nórsko

Norges Døveforbund (NDF) 
Norwegian Association of the Deaf

Norway

Information and facts about Norway and Norwegian Association of the Deaf:

Založené: 18 May 1918
Riadny člen EUD od: 2004

Predseda: Niels Kristensen
Podpredsedníčka:

Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový jazyk: Norsk Tegnspråk
Skratka: NTS

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 2,500
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 500

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 3 June 2013

Opčný protokol: Podpis N/A
Ratifikácia: NEUPLATŇUJE SA

Grensen 9
0159 Oslo
Nórsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+47) 23 31 06 30
Webová lokalita: www.doveforbundet.no