Norway

Норвегия

Norges Døveforbund (NDF) 
Norwegian Association of the Deaf

Norway

Information and facts about Norway and Norwegian Association of the Deaf:

Установен: 18 May 1918
Пълноправен член на EUD оттогава: 2004

Председател: Niels Kristensen
Заместник-председател:

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Norsk Tegnspråk
Съкращение: NTS

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 2,500
Брой работещи преводачи на жестов език: 500

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 3 June 2013

Факултативен протокол: Подпис N/A
Ратификация: N/A

Grensen 9
0159 Oslo
Норвегия

Имейл: [email protected]
Phone: (+47) 23 31 06 30
Уебсайт: www.doveforbundet.no