Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

4. forums par cilvēkiem ar invaliditāti

WHO Logo

2021. gada 16. decembrī EUD piedalījās Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīkotajā tīmekļa seminārā. Šis bija pēdējais vebināra seminārs no četru daļu sērijas, kas tika uzsākta 2021. gada septembrī. Vebināra uzmanības centrā bija ārkārtas situācijas veselības jomā vispārējā kontekstā un pašreizējās COVID-19 sabiedrības veselības ārkārtas situācijas laikā. Tajā bija iespēja apspriest un izstrādāt galvenos aizstāvības vēstījumus par veidiem, kā mazināt pandēmijas ietekmi uz personām ar invaliditāti un nodrošināt viņu tiesības uz augstāko sasniedzamo veselības standartu saskaņā ar UNCRPD 25. pantu.

Konferences atklāšanas uzrunu teica Antony Duttine, Pasaules Veselības organizācijas Panamerikas Veselības organizācijas (PVO Reģionālais birojs Amerikā) padomnieks invaliditātes un rehabilitācijas jautājumos. Viņš paskaidroja, ka iepriekšējie trīs tīmekļa semināri bija veltīti invaliditātes iekļaušanas nozīmei vispārējā veselības aprūpes pārklājumā un sabiedrības veselības aprūpes sistēmu un starpnozaru intervenču stiprināšanai, lai nodrošinātu invalīdiem nepieciešamos kvalitatīvos medicīnas pakalpojumus. Duttine kungs sacīja, ka šā ceturtā vebināra materiāli tiks iekļauti gaidāmajā globālajā ziņojumā par invaliditāti un veselību, kas tiks publicēts 2022. gada beigās.

Viena no Kanādas 10 lielākajām labdarības organizācijām Inclusion Canada, izpildvaras viceprezidente Krista Kāra (Krista Carr) stāstīja par savas valsts skatījumu uz ārkārtas situācijām veselības jomā. Viņa norādīja, ka kā valsts organizācija, kas sadarbojas ar federālo valdību, pandēmijas sākumā viņi iepazīstināja darbaspēka attīstības un invaliditātes integrācijas ministru ar šķēršļiem, ar kuriem invalīdi saskaras veselības nozarē. Šo sarunu rezultātā tika izveidota COVID-19 Invaliditātes konsultatīvā grupa (DAG). DAG sastāv no 10 valsts invaliditātes jomas līderiem, kuri tiekas reizi divās nedēļās un konsultē valdību par to, kas jādara cilvēku ar invaliditāti labā. Carr kundze paskaidroja, ka, lai gan cilvēki ar invaliditāti veido 231,2 % no Kanādas iedzīvotājiem, pandēmijas laikā viņi nav bijuši prioritāte. Visas pārējās marginalizētās iedzīvotāju grupas tika minētas kā prioritātes ilgi pirms invalīdiem. Invaliditātes organizācijām ir jāsadarbojas, jārunā, aktīvi jādarbojas plašsaziņas līdzekļos, jābūt modrām attiecībā uz valdības politikas veidošanu un invaliditātes jautājumi jātur priekšplānā. Savu runu viņa noslēdza, sakot, ka krīzes laikā valdība bieži vien nodara kaitējumu, īstenojot pasākumus, kurus tā uzskata par progresīviem, bez sarunām ar cilvēkiem, kurus šie pasākumi ietekmēs. Piemēram, reaģējot uz COVID-19, Kanādas provinču-teritoriālās valdības nesadarbojās ar personu ar invaliditāti kopienu, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā personu ar invaliditāti viedoklis.

Starptautiskās organizācijas "Women Enabled International" (WEI) ANO interešu aizstāvības direktore Amanda Makreja (Amanda McRae) runāja par dzimumu perspektīvu ārkārtas situācijās veselības jomā un to ietekmi. WEI ir nevalstiska organizācija, kas strādā, lai veicinātu dzimumu un invaliditātes mijiedarbības tiesības visā pasaulē. Pandēmijas sākumā WEI konstatēja, ka sievietes un meitenes, kā arī personas ar invaliditāti, kas neatbilst dzimumam, netiek ņemtas vērā, runājot par COVID-19 reaģēšanas pasākumiem. Pēc tam viņi izveidoja globālu aptauju, lai pievērstos pandēmijas ietekmei uz šīm personām. Aptaujas rezultāti ļāva izstrādāt trīs ieteikumus: 1) mums ir jāintegrē esošās starptautiskās vadlīnijas, sagatavojoties krīzei, reaģējot uz to un atveseļojoties; 2) mums ir jāiekļauj sievietes un meitenes ar invaliditāti kā ekspertes viņu pašu dzīves situācijās; un 3) tā kā, sākoties krīzei, sieviešu un meiteņu ar invaliditāti aizsardzības pret vardarbību dzimuma dēļ un piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem, nodarbinātībai un izglītībai bija ievērojami zemāka, mums ir jāapsver ilgtermiņa šo tiesību nodrošināšana šai grupai.

Runātāji uzsvēra, ka ārkārtas situācijās veselības aizsardzības jomā ir vajadzīga ciešāka sadarbība starp OPD un valstu valdībām. Viņi norādīja, ka pandēmija ir nesamērīgi ietekmējusi cilvēku ar invaliditāti dzīvi - gan diskriminācijas, gan iekļaušanas trūkuma, gan pieejamas informācijas trūkuma dēļ. Svarīgākais, ka pasākumā tika uzsvērta gūtā pieredze, lai nodrošinātu stingrākus interešu aizstāvības un komunikācijas pasākumus, kas nodrošinātu iekļaujošu veselības aprūpes nozari personām ar invaliditāti.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu