France

Francúzsko

Fédération Nationale
des Sourds de France (FNSF)
National Federation of France for the Deaf

Information and facts about France and National Federation of France for the Deaf:

Založené: 1834
Riadny člen EUD od: 1985

Predseda: Vincent Cottineau
Podpredsedníčka: Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
General Secretary: Nicolas MORIN
General Treasurer: Nicolas EVRARD

Člen predstavenstva: Philippe BERTHE
Člen predstavenstva: Hassen CHAIEB
Člen predstavenstva: Julien COMPAN
Člen predstavenstva: Michel IRDEL
Člen predstavenstva: Audrey SANGLA

Znakový jazyk: Langue des Signes Francaise
Skratka: LSF

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: 300,000
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 400

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 18 February 2010

Opčný protokol: Signature 23 September 2008
Ratifikácia: 18 February 2010

110 bis avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
Francúzsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+33) 1 40 30 18 36
Webová lokalita: www.fnsf.org