France

Франция

Fédération Nationale
des Sourds de France (FNSF)
Национална федерация на глухите във Франция

Информация и факти за Франция и Националната федерация на глухите във Франция:

Установен: 1834
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Vincent Cottineau
Заместник-председател: Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
Генерален секретар: Nicolas MORIN
Главен касиер: Nicolas EVRARD

Член на борда: Philippe BERTHE
Член на борда: Хасен Чайеб
Член на борда: Жулиен КОМПАН
Член на борда: Michel IRDEL
Член на борда: Audrey SANGLA

Език на жестовете: Език на френските знаци
Съкращение: LSF

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 300,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 400

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 18 февруари 2010 г.

Факултативен протокол: Подписване 23 септември 2008 г.
Ратификация: 18 февруари 2010 г.

110 bis avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
Франция

Имейл: [email protected]
Телефон: (+33) 1 40 30 18 36
Уебсайт: www.fnsf.org