Finland

Finland

Kuurojen Liitto ry (FAD)
Finnish Association of the Deaf

Finland

Information and facts about Finland and Finnish Association of the Deaf:

Inrättad: 1905
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1995

Ordförande: Jaana Aaltonen
Styrelseledamot: Ronja Tammisara
Styrelseledamot: Heidi Joffel
Styrelseledamot: Leila Kankkonen
Styrelseledamot: Bror-Erik Majors
Styrelseledamot: Milla Pitkanen 
Styrelseledamot: Mari Virtanen
Styrelseledamot: Liisa Sarkijarvi 
Styrelseledamot:
Tomi Peura
Styrelseledamot: Olli Katainen

Teckenspråk: Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Förkortning: SVK & SRVK

Antal användare av dövt teckenspråk: FinSL 5,000 / FinSSL 300
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 600

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: 11 May 2016

Frivilligt protokoll: 30 March 2007
Ratificering: 11 May 2016

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Finland

E-post: [email protected]
Phone: (+358) 9 580 31
Webbplats: www.kuurojenliitto.fi