Finland

Finland

Kuurojen Liittoo ry (FAD)
Finnish Association of the Deaf

Finland

Information and facts about Finland and Finnish Association of the Deaf:

Inrättad: 1905
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 1995

Ordförande: Jaana Aaltonen
Vice ordförande:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Förkortning: SVK & SRVK

Antal användare av dövt teckenspråk: FinSL 5,000 / FinSSL 300
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 600

Konventionen: Underskrift 30 mars 2007
Ratificering: N/A

Frivilligt protokoll: Underskrift N/A
Ratificering: 30 March 2007

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Finland

E-post: [email protected]
Phone: (+358) 9 580 31
Webbplats: www.kuurojenliitto.fi