Finland

Fínsko

Kuurojen Liitto ry (FAD)
Finnish Association of the Deaf

Finland

Information and facts about Finland and Finnish Association of the Deaf:

Založené: 1905
Riadny člen EUD od: 1995

Predseda: Jaana Aaltonen
Člen predstavenstva: Ronja Tammisara
Člen predstavenstva: Heidi Joffel
Člen predstavenstva: Leila Kankkonen
Člen predstavenstva: Bror-Erik Majors
Člen predstavenstva: Milla Pitkanen 
Člen predstavenstva: Mari Virtanen
Člen predstavenstva: Liisa Sarkijarvi 
Člen predstavenstva:
Tomi Peura
Člen predstavenstva: Olli Katainen

Znakový(é) jazyk(y): Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Skratka: SVK & SRVK

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: FinSL 5,000 / FinSSL 300
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 600

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: 11 May 2016

Opčný protokol: 30 March 2007
Ratifikácia: 11 May 2016

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Fínsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+358) 9 580 31
Webová lokalita: www.kuurojenliitto.fi