Finland

Fínsko

Kuurojen Liittoo ry (FAD)
Finnish Association of the Deaf

Finland

Information and facts about Finland and Finnish Association of the Deaf:

Založené: 1905
Riadny člen EUD od: 1995

Predseda: Jaana Aaltonen
Podpredsedníčka:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Znakový(é) jazyk(y): Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Skratka: SVK & SRVK

Počet používateľov posunkového jazyka nepočujúcich: FinSL 5,000 / FinSSL 300
Počet pracujúcich tlmočníkov posunkového jazyka: 600

Konvent: Podpis 30. marca 2007
Ratifikácia: NEUPLATŇUJE SA

Opčný protokol: Podpis N/A
Ratifikácia: 30 March 2007

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Fínsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+358) 9 580 31
Webová lokalita: www.kuurojenliitto.fi