Bulgaria

Bulgarien

Съюз на глухите в България (SGB) 
Förbundet för döva i Bulgarien

Bulgaria

Information och fakta om Bulgarien och om Bulgariens dövas förbund (SGB):

Inrättad: 12 juli 1934
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2007

Ordförande:
Vice ordförande:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Български жестомимичен език (bulgariskt teckenspråk)
Förkortning: N/A

Antal användare av dövt teckenspråk: 50,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 46

Konventionen: Underskrift 27 september 2007
Ratificering: 22 mars 2012

Frivilligt protokoll: Underskrift 18 december 2008
Ratificering
: N/A

12-14, Str. Denkooglu
1504 Sofia
Bulgarien

E-post: [email protected]
Telefon: (+359) 2 980 47 78
Webbplats: www.sgbbg.com