Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Пандемията COVID-19: проблеми на хората с увреждания в Европа

Logo of European Disability Forum

На 10th април EUD участва в уебинара "Пандемията COVID-19: проблемите на хората с увреждания в Европа", организиран от Европейския форум на хората с увреждания (EDF).

Пандемията COVID-19 и усилията за нейното ограничаване от страна на европейските държави създадоха значителни предизвикателства за хората с увреждания и техните организации. По време на уебинара членовете на ЕФР от цяла Европа споделиха неотложните проблеми в своите страни във връзка с тази пандемия, своя опит и добри практики. 

Уебинарът беше открит от Янис Вардакастанис, председател на EDF, който подчерта, че това, през което преминаваме в момента, е много исторически период за нашите общества, икономики, живот и права. Дискусиите, които ще водим след тази пандемия относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Целите за устойчиво развитие, няма да бъдат същите като преди. Също така беше подчертано, че трябва да започнем да действаме сега на национално ниво, на ниво Европейски съюз и на международно ниво и да повлияем на плановете за възстановяване, така че хората с увреждания да не бъдат забравени и да не бъдат изоставени.

Катрин Наутън, директор на ЕФР, представи работата на Европейския форум на хората с увреждания във връзка с пандемията. EDF се фокусира върху мониторинга на правата на човека и събира данни за нарушения на правата на хората с увреждания в Европа във всички области. EDF също така се стреми да оказва влияние върху всички инициативи, които Европейският съюз предприема, и ги следи много внимателно.

EUD насърчава националните асоциации на глухите да съобщават за нарушения на техните права на Европейския форум на хората с увреждания чрез тази връзка: https://docs.google.com/document/d/14Ykxr7bPPXRMT3h37jCMPQFxmuycNgvjEhlHn6fgCcM/edit?usp=sharing

Уебинарът е на международен език. Той е записан и е достъпен тук: http://www.edf-feph.org/webinar-covid-19-pandemic-disability-issues-eu

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието