Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Актуална информация за изборите за EUD

EUD Election Update

The EUD Election took place but there were only five candidates so the voting process was simplified. The delegates voted and approved all the candidates as follows:

President- Dr Markku Jokinen

Vice President – Dr. Gergely Tapolczai

Board Members-

Louise Danielsson
София Изари
Daniel Büter

The Assembly was full of joy to welcome the new board but also there were sad emotions as we have to say goodbye to Alfredo Gómez Fernández and Dr Humberto Insolera after their 4 year terms. We thank them for their contribution to the goals of EUD and supporting its work.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието