Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

10th UNCRPD Session, Geneva

Further links and reading:

UNCRPD Committee:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx

UNCRPD Full Text:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

UNCRPD International Sign Version WFD:
http://wfdeaf.org/human-rights/crpd

Live stream session:
http://www.treatybodywebcast.org/

Austrian Deaf Association:
http://www.oeglb.at/

Written Declaration Campaign 112:

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието