Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

8-та сесия на Конвенцията на ООН за правата на човека в Женева

EUD

Изпълнителният директор на EUD Марк Уитли докладва от осмата сесия на Комитета по Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) в ООН в Женева. Комитетът се срещна с правителствата на Китай, Аржентина и Унгария, за да зададе допълнителни въпроси по техните доклади. Комитетът беше впечатлен от закона за жестомимичния език в Унгария и видя как глух представител от Хонконг разказва за ситуацията с жестомимичните преводачи в Хонконг.

EUD беше представена от Умберто Инсолера, член на управителния съвет на EUD, изпълнителния директор на EUD Марк Уитли и служителя по политиките на EUD Аника Пабш. Те са тук, за да научат повече за процедурите и начините, по които Комитетът работи с правителствата, организациите на хората с увреждания (ОХУ) и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В същото време те използват сесията, за да поддържат връзка с членовете на Комитета и други организации, за да гарантират, че правата на глухите ползватели на жестомимичен език не са забравени.

Същевременно EUD призовава всички НАД и физически лица да отговорят на анкетата на EUD относно Конвенцията на ООН, за да се гарантира, че можем да предоставим директно предоставената информация на съответните органи.

Краен срок за провеждане на проучването на EUD: 15 октомври 2012 г.

Достъп до проучването можете да получите тук.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

Evaluation of the European Disability Strategy - Online Survey

Оценка на Европейската стратегия за хората с увреждания - онлайн проучване

Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. (наричана по-нататък "стратегията за хората с увреждания") е основният политически документ на ЕС

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието