Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Приобщаваща заетост - съпътстващо събитие на Политическия форум на високо равнище

На 14th юли 2021 г. EUD участва в събитие, наречено "Приобщаващи модели на заетост и технологии за постигане на устойчиво и устойчиво възстановяване на младежи с увреждания". Събитието беше организирано от Leonard Cheshire International (LCI), които представиха глобалната си работа по приобщаващи модели за заетост за младежи с увреждания по време на пандемията.

По време на събитието говорителите обсъдиха пречките пред равния достъп до заетост, с които се сблъскват младежите с увреждания, като например липсата на достъп до технологии. LCI представи резултатите от своя проект A2E, включително напредъка му в Тайланд. На събитието бяха представени примери за решения за заетост на младежи с увреждания на места като Кения в рамките на програмата "Иновации за приобщаване" (i2i), която включва електронно обучение, виртуални панаири на труда и мобилно приложение, наречено i2i Talent.  

На това събитие бяха представени примери за това как да се постигне устойчиво и устойчиво възстановяване след пандемията, за да се подобри животът на младите хора с увреждания. Беше полезно да се разгледа бъдещият потенциал на технологиите в приобщаващата заетост, особено за глухите и слабочуващите.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието