Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Meet your MEP: Milan Cabrnoch

EUD

In this month’s ‘Meet your MEP’, EUD Communication & Media Officer Lars Knudsen interviews MEP Milan Cabrnoch from Czech Republic. He is a member of the European Conservatives and Reformists Group in the European Parliament. He is also member of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety at the European Parliament.

MEP Cabrnoch answered questions from Lars Knudsen about public health issues in the EU and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

For more information about MEP Cabrnoch, please go to his site.

International Sign Interpreter: Brigitte Francois, United Kingdom.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

Reminder to fill in the evaluation of the European Disability Strategy 2010 – 2020: lack of responses & extension of the deadline!

Напомняне за попълване на оценката на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.: липса на отговори и удължаване на крайния срок!

EUD ви приканва да участвате в обществената консултация на Европейската комисия относно оценката на

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието