Greece

Гърция

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (HFD) 
Hellenic Federation of the Deaf

Greece

Information and facts about Greece and Hellenic Federation of the Deaf:

Установен: 1968
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Constantinos SIMPSIS
1st Vice President: Panagiotis KORDONOURIS
2nd Vice President: Sofia ISARI
Secretary General: Maria KIFONIDOU
Deputy Secretary: Lemonia KOUMAKI
Treasurer: Antonios VISKADOURAKIS
Deputy Treasurer: George SKREKOS

Член на борда: Panagiotis GIANNOPOULOS
Член на борда: Vakis GKINTIKAS
Член на борда: Christos DAGRES
Член на борда: Christos DOIRANLIS
Член на борда: Eleni DORGIAKI
Член на борда: Efthimios ZOURLADANIS
Член на борда: Ioannis ILIAKIS
Член на борда: George MAROPAKIS
Член на борда: Andreas NANOS
Член на борда: Christina-Maria NOTOPOULOU
Член на борда: Theodoros STAROGIANNIS
Член на борда: Ioannis STOUFIS
Член на борда: Panagiota TZANETI
Член на борда: Vasileios CHALKIAS

Език на жестовете: Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Съкращение: ΕΝΓ

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 5,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 50

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 31 May 2012

Факултативен протокол: Подписване 27 септември 2007 г.
Ратификация:
31 May 2012

El. Venizelou 236
16341 Ilioupoli
Гърция

Имейл: mailto:[email protected]
Phone: (+30) 210 523 3950
Уебсайт: www.omke.gr