Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Програма за Общото събрание на EUD през 2013 г.

EUD

Draft Schedule
All events are at Crowne Plaza Conference Centre unless otherwise stated
Version 3 – Updated 09 April 2013

Thursday 16 May         (only for official delegates and official observers)
12:00 – 13:45                Check in at the Holiday Inn Dublin
14:30 – 16:30                EUD Workshop 1
16:30 – 17:00                Break
17:00 – 18:15                EUD Workshop 2
18:15 – 18:30                EUD Workshop – Summary & conclusion
19:00 – late                   Free time 

Friday 17 May              (open for public)
08:30 – 09:00                Arrival of participants / Accreditations
09:00 – 10:15                EUD/IDS Seminar opening session
10:15 – 11:00                Session 1
11:00 – 11:30                Coffee break
11:30 – 12:30                Session 2
12:30 – 13:30                Lunch break
13:30 – 14:30                Session 3
14:30 – 15:00                Coffee break
15:00 – 16:30                Session 4 + close
16:30 – 18:00                Free time
18:00 – 23:00                Guided tour and reception at Deaf Village (only for official delegates and official observers)

Saturday 18 May           (only for official delegates and official observers)
09:00 – 10:30                 EUD General Assembly
10:30 – 11:00                 Coffee break
11:00 – 12:30                 EUD General Assembly
12:30 – 14:00                 Lunch break
14:00 – 15:30                 EUD General Assembly
15:30 – 16:00                 Coffee break
16:00 – 18:00                 EUD General Assembly – Election (LIVE video streaming on EUD website)
18:00 – 19:00                 Free time
19:00 – late                    Gala Dinner

Sunday 19 May              (only for official delegates and official observers)
09:00 – 10:30                 EUD General Assembly
10:30 – 11:00                 Coffee break 
11:00 – 12:30                 EUD General Assembly Closing Session

You can download the schedule (PDF version) here.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието