Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Форум за правата на детето

Forum on the Rights of the Child

From the 29th to the 3rd of October, EUD attended the Forum on the Rights of the Child organised by the European Commission.

During the Forum distinguished speakers highlighted that putting children right at the centre of the debates, democracy and decision-making is fundamental. Children should be part of the democratic process, even if they’re not yet of voting age. However, not all children are aware of their rights and how to participate, but it’s very important to involve children with different backgrounds and life experiences when delivering policies that will affect them.

There was a particular focus on the wide range of policy areas in which children’s rights play a pivotal role, including migration, healthcare, education, public transport, social policy, technology, and the prevention of risks such as online abuse and addiction. European Commissioner for Jobs and Social Rights Nicolas Schmit spoke on the Child Guarantee which will be published next year. The Child Guarantee, to which EUD provided input, aims to ensure that every child is able to enjoy all of their social rights.

EUD will continue advocating for an inclusive Child Guarantee to ensure it does have an impact for deaf children in the EU.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

European Commission building

Европейската комисия публикува Плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права - какво се съдържа в него и какви са следващите стъпки?

На 4 март Европейската комисия представи плана за действие за изпълнение на

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието