Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

"Форум на тематичната мрежа за приобщаване на хората с увреждания" със заглавие "Използване на Европейския акт за достъпност за насърчаване на промяната"

"Disability Thematic Network Forum for Inclusion” with the title "Leveraging the European Accessibility Act to promote change"

На 22 юни 2016 г. Европейският център за фондации организира "Форум на тематичната мрежа за приобщаване на хората с увреждания" на тема "Използване на Европейския акт за достъпност за насърчаване на промяната" в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел, Белгия. 

Нашият изпълнителен директор Марк Уитли присъства на конференцията и се включи в дискусиите, които бяха съсредоточени главно върху инструментите, свързани с Европейския акт за достъпност, и върху това как да се постигне добро функциониране на новопредложеното законодателство. Няколко оратори взеха думата, включително Ádám Kósa, глух член на ЕП от Унгария. Той разказа за напредъка, постигнат по Европейския акт за достъпност в Европейския парламент. Катрин Наутън, директор на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ), също представи някои материали. EUD следи много внимателно развитието на ситуацията по отношение на този акт, тъй като един приет и категорично прилаган Акт за достъпност би бил от жизненоважно значение за глухите хора в цяла Европа.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието