Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

EASPD: Технологии за глухонеми

На 16th През септември EUD участва в уебинар, организиран от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), който беше озаглавен "Полезни технологии за хора с глухота". Уебинарът имаше за цел да преведе участниците през творчески процес, показвайки как технологията може да се превърне от проблем в решение за хора с глухота (т.е. хора, родени с комбинирани проблеми със зрението и слуха). Този уебинар беше четвъртото от общо седем събития, посветени на помощните технологии за хора с увреждания.

Франк Кац, президент на Международната организация на глухонемите, заяви, че са необходими страст и визия, за да се свърже и увеличи положителното въздействие върху хората с глухота и техните семейства. Освен това г-н Кац изтъкна необходимостта да се развиват комуникационните права, посочени в Конвенцията на ООН за правата на човека, като се улесни изучаването на брайл и жестомимичен език и се гарантира, че образованието трябва да се предоставя на езика и начина на комуникация, които са най-подходящи за отделния човек. 

Друг лектор беше Мийкье Ворм, психолог в експертния център за глухонеми Bartiméus, която представи кратко въведение в помощните технологии и очерта предизвикателствата, които те поставят пред хората с глухонеми. Г-жа Ворм обясни, че липсата на връзка между потребителите и разработчиците, при слаб обмен на идеи или решения, е спряла напредъка в тази област. Г-жа Ворм заяви, че е необходима по-прозрачна комуникация между технологичните компании и организациите, представляващи глухонемите, глухите и слепите хора. При наличието на такава комуникация може да се направи повече за осигуряването на достъпни помощни технологии в целия ЕС. 

Ерик ван Хойвелен, специалист по спомагателни технологии във FabLab Bartiméus, и Хенрик Хилдемар, учител по ИКТ в Mogård, представиха личния си опит в работата с глухонеми хора и подпомагането им с технологии. И двамата говорители посочиха експоненциалното нарастване на обхвата и качеството на помощните технологии през последните десет години. Въпреки това те отбелязаха, че технологиите за глухонеми обикновено отговарят на нуждите на децата в момента на възникване на ситуацията, вместо да се изследват възможностите за това какво биха могли да направят технологиите за глухонемите деца. 

В заключение, това събитие подчерта факта, че глухонемите лица са изправени пред множество пречки, като например липсата на помощни технологии и достъп до услуги за информационна подкрепа. Това събитие беше информативно и с много говорители, чиято гледна точка е сложна за разбирането на ролята на технологиите за осигуряване на приобщаващо образование за глухонемите деца в ЕС.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието