Germany

Германия

Deutscher Gehoerlosen-Bund e.V. (DGB) 
German Association of the Deaf

Information and facts about Germany and German Association of the Deaf:

Установен: 1927
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Helmut Vogel
Заместник-председател: Elisabeth Kaufmann
Заместник-председател: Vacant
Treasurer: Thomas Worseck
Член на борда: Ludmila Schmidt
Член на борда: Stefan Keller

Език на жестовете: Deutsche Gerbärdensprache
Съкращение: DGS

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 200,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 750

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 24 February 2009

Факултативен протокол: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 24 February 2009

Prenzlauer Allee 180
10405 Berlin
Германия

Имейл: [email protected]
Phone: (+49) 030/499 022-66
Уебсайт: www.gehoerlosen-bund.de