Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Приемане на Резолюция относно стратегията на ЕС за хората с увреждания след 2020 г. от Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент

A picture of a conference room

На 20th февруари 2020 г. Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент прие текста на предложението за резолюция относно стратегията на ЕС за хората с увреждания след 2020 г. Предложението за резолюция призовава Европейската комисия да бъде амбициозна при изготвянето на стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. То включва редица предложения, направени от организациите, представляващи хора с увреждания. 

Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г. е основният инструмент за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) на равнище ЕС. От миналото лято Европейската комисия анализира и оценява предишната стратегия, за да подготви новата Европейска стратегия за хората с увреждания 2020-2030 г.

EUD отбелязва постиженията на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., като например приемането на Европейския акт за достъпност, Директивата за достъпност на уебсайтовете, преразглеждането на Европейския кодекс за електронните съобщения и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Въпреки това EUD осъзнава, че през следващото десетилетие трябва да се направи още много, за да може ЕС да изпълни ангажиментите си по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Текстът на предложението за Резолюция относно стратегията на ЕС за хората с увреждания след 2020 г. приет от Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент, все още трябва да бъде гласуван на пленарната сесия на Европейския парламент. Гласуването ще се проведе на 11th март 2020 г.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието