Netherlands

Нидерландия

Dovenschap
Асоциация на глухите в Нидерландия

Информация и факти за Холандия и Асоциацията на глухите в Холандия:

Установен: 2002
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Chair Intern: Gera Elferink
Chair External: Kirsten de Ven – Smit

Член на борда: Corine Brandwijk
Член на борда: Alice Van Der Garde
Член на борда: Jennifer Chin

Език на жестовете: Nederlandse Gebarentaal 
Съкращение: NGT

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 15.000
Брой работещи преводачи на жестов език: 499

Конвенция: 30 March 2007
Ратификация: Подписване 14 юни 2016 г.

Факултативен протокол: Подпис N/A
Ратификация: N/A

Постбус 12
3940 AA Doorn
Нидерландия

Имейл: [email protected]
Телефон: -
Уебсайт: www.dovenschap.nl