Netherlands

Нидерландия

Dovenschap
Асоциация на глухите в Нидерландия

Информация и факти за Холандия и Асоциацията на глухите в Холандия:

Установен: 2002
Пълноправен член на EUD оттогава: 1985

Председател: Ирис Вийнен
Заместник-председател:

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Nederlandse Gebarentaal 
Съкращение: NGT

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 15.000
Брой работещи преводачи на жестов език: 499

Конвенция: Подписване 14 юни 2016 г.
Ратификация: N/A

Факултативен протокол: Подпис N/A
Ратификация: N/A

Постбус 12
3940 AA Doorn
Нидерландия

Имейл: [email protected]
Телефон: -
Уебсайт: www.dovenschap.nl