Sweden

Швеция

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
Swedish National Association of the Deaf

Sweden

Information and facts about Sweden and Swedish National Association of the Deaf:

Установен: 1922
Пълноправен член на EUD оттогава: 1995

Председател: Åsa Henningsson
Заместник-председател:

Член на борда:
Член на борда:
Член на борда:

Език на жестовете: Svenskt Teckenspråk
Съкращение: SSL

Брой потребители на жестомимичен език за глухи: 8,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 600

Конвенция: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 15 December 2008

Факултативен протокол: Подписване 30 март 2007 г.
Ратификация: 15 December 2008

Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg
Швеция

Имейл: [email protected]
Телефон: -
Уебсайт: www.sdr.org