Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

ACT! (Достъпна комуникация днес!) от Европейската платформа и Microsoft

ACT! (Accessible Communication Today!) by European Platform and Microsoft

На 20 февруари 2018 г. Европейската платформа за глухота, тежкочуващи и сляпо-глухи заедно с Microsoft организираха семинар, озаглавен "ACT: Достъпна комуникация днес". Семинарът се проведе в центъра на Майкрософт в Брюксел.

Достъпността дава възможност на хората да реализират пълния си потенциал и играе жизненоважна роля за хората с увреден слух, глухи или сляпо-глухи. Бъдещите технологии обещават бъдеще, в което много от предизвикателствата, с които хората с увреждания се сблъскват в момента в обществото, ще могат да бъдат преодолени с творчески решения. За да се превърне в реалност, достъпността трябва да бъде неразделна част от разработването на утрешните продукти и услуги, както и да бъде вградена в политиките и културата на нашето общество.

Европейската платформа за глухота, увреден слух и сляпота, съвместно с Microsoft, събра ключови заинтересовани страни от сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), движението на хората с увреждания и институциите на Европейския съюз, за да обсъдят потенциала на достъпните технологии, както и техническия и законодателния напредък в тази област и предизвикателствата и възможностите пред нас. Семинарът даде възможност да се подчертаят и обсъдят потенциалните ползи и въздействието на най-новите постижения в областта на достъпността. 

Семинарът беше открит от Емануел Гранж, ръководител на отдела за увреждания и приобщаване на Европейската комисия, Хелга Стивънс, член на Европейския парламент, и Джени Лей-Флури, главен служител по достъпността на Microsoft. По-късно презентации изнесоха представители на организации, които са част от Европейската платформа за глухота, тежкочуващи и сляпоглухи: Markku Jokinen, президент на EUD, Liisa Halonen, генерален секретар на EUDY , Wouter Bolier, SIGNAAL (Platform Doven, Slechthorenden en TOS) и Ricard López, Европейска мрежа на глухонемите (EDbN) (с реч, подготвена от Peter Vanhoutte, член на борда на EDbU), изтъкнаха конкретни предизвикателства, пред които са изправени, ако не се осигури достъпност. След това Хектор Минто, старши евангелист по достъпността в Microsoft, представи презентация за последните технологични разработки по отношение на достъпността. По време на обедната почивка Хектор Минто представи някои от функциите за достъпност, разработени от Microsoft за глухи, слабочуващи и глухонеми лица. След това Инмакулада Пласенсия Пореро, старши експерт в отдел "Социални въпроси, увреждания и приобщаване" на Европейската комисия, и Алехандро Моледо, служител по нови технологии и иновации в Европейския форум на хората с увреждания, направиха преглед на състоянието на съответните проектозакони на ЕС по темата за достъпността. След презентациите се проведе разговор край огъня, модериран от изпълнителния директор на EUD Марк Уитли, по време на който участниците имаха възможност да задават въпроси.

Пълният запис на семинара, презентациите и сценарият са достъпни по-долу.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието